Skip to content

Kitaplar indir

Buradan . Abdulhamid Han üzerine kitaplar indirebilirsiniz.

Kağnı Arabası

Nisan 3, 2009

araba_14880_lg

Download TIFF* File

* A TIFF file is a high-resolution (240 dpi) format. TIFF files should be used only if you are printing the clipart. Do NOT use TIFF files for clipart that will displayed on a computer screen. Click here for help downloading and using TIFF files.

File Name: araba_14880
Description: "A heavy, springless wagon, usually covered with a screen as shelter from the rays of the sun, drawn by oxen or cows, and used throughout north-western and central Asia, India, Turkey, and Russia, wherever Tatars have settled."-Whitney, 1902
Source: William Dwight Whitney, The Century Dictionary, an Encyclopedic Lexicon of the English Language (New York: The Century Co., 1902)
Keywords: carriage, oxen, cow, drawn, arab, turkish,
Copyright: 2008, Florida Center for Instructional Technology. See license.

Reklamlar

Türk Askeri

Nisan 3, 2009

turkaskeri

Download TIFF* File

* A TIFF file is a high-resolution (240 dpi) format. TIFF files should be used only if you are printing the clipart. Do NOT use TIFF files for clipart that will displayed on a computer screen. Click here for help downloading and using TIFF files.

File Name: turkish_sold_23276
Description: A soldier from Turkey in the late 1800’s.
Source: H. G. Cutter and L. W. Yaggy, Panorama of Nations (Chicago: J. V. F. Company, 1892)
Keywords: Turkish Soldier,

source http://etc.usf.edu/clipart/23200/23276/turkish_sold_23276.htm

Turkish Outfit – Türk Tarzı Giyim

Nisan 3, 2009

turkish_outf_25402_lg 

Download TIFF* File

* A TIFF file is a high-resolution (240 dpi) format. TIFF files should be used only if you are printing the clipart. Do NOT use TIFF files for clipart that will displayed on a computer screen. Click here for help downloading and using TIFF files.

File Name: turkish_outf_25402
Description: A man wearing an outfit from 16th Century Turkey.
Source: An Illustrated Catalogue of Old and Rare Books (London: Pickering & Chatto, 1902)
Keywords: Turkey, Outfit, Turkish,

source http://etc.usf.edu/clipart/25400/25402/turkish_outf_25402.htm

Osmanlı Simaları

Nisan 3, 2009

turkish_farmer_smoking_water_pipe

Yaşlı Bir Türk Köylüsü kahvesini yudumlayıp Nargilesini içerken
A stunning photograph made by Sébah & Joaillier, photographers of the Sultan that shows a Turkish farmer enjoying a cup of tea and shishah.

Abdülhamid Han’ın Beylerbeyi Sarayındaki Hayatı ve Vefatı

Nisan 2, 2009

 

Beylerbeyi Sarayı’nın deniz üstündeki binâsını emniyetli bulmayan Sultan II. Abdülhamid, arkadaki binâya yerleşti. Burası bakımsız ve rutûbetli idi. Bu sebeple Sadrazam Kâmil Paşa, -büyük bir vefâkârlık göstererek- sâbık Sultan için bahçede yeni ve sıhhî bir bina inşâsına teşebbüs etmişse de, 23 Ocak 1913’te vâkî olan "Bâbıâlî Baskını" üzerine, sadrazamlıktan ayrıldığı için bu teşebbüs akîm kalmıştır.719

Sultan II. Abdülhamid’in Beylerbeyi Sarayı’nda 10 Şubat 1918 tarihindeki vefâtına kadar yaşadığı beşbuçuk senelik hayatının şartları, Selânik’tekine nazaran biraz daha ehvendi. Burada kendisine günlük gazeteler veriliyor720 ve husûsî bir müsaade alınmak şartıyla evlâdlan kendisini ziyaret edebiliyordu. Bu sebeple artık hâriçte olup bitenlerden haberdâr olabiliyordu.

Daha fazlasını oku…

Antik Harita ve Gravürler

Mart 30, 2009

Daha fazlasını oku…

İşte üzerinde güneş batmayan ümmet ve Halifesi Abdulhamidi Sani

Mart 25, 2009

656_1 Sebahattin Arslan / TIMETURK
Yeryüzünde Müslümanların yaşamadıkları bir bölge yok diyebiliriz. Günümüzden yüz küsur yıl önce de böyleydi. Güneş doğudan Endonezya, Filipinler, Kamçatka’dan Rusya, Sibirya ve Çin’e, Hindistan Kıtası’ndan Ortadoğu ve Anadolu’ya, Afrika ve Avrupa’dan Amerika Kıtası’na kadar batıya doğru her yol alışta, İslam nuruyla birleştiğini görüyoruz. Böylece güneş dünyanın bir yerinde batarken, Müslümanların yaşadığı başka bir toprakta doğuyor. Yüz küsur yıl önce de böyleydi.
Sultan Abdulhamid üzerinde çok yazılıp çizildiğini biliyoruz. Hala da yazılıp çiziliyor. Şu ana kadar tarafsız bir şekilde ayrıntılı olarak onun devrini ele almak mümkün olmadı. O devirle ilgili yeni ulaşılan belgeler, devrin Osmanlı, Avrupa, Rusya, Japonya, Mısır, Çin ve Hindistan arşivlerini ve mecmualarını taramadan anlamak yeterli değil.

Daha fazlasını oku…